Tux

Denna webbplats drivs av Glokala Folkhögskolan och den ideella organisationen Glokala Folkbildningsföreningen och har genom åren varit fönstret utåt på nätet för flera olika projekt och arrangemang. Det senaste genomförda projektet som beskrivits på denna hemsida var projektet Wikisatsningen 2013 och som finansierades genom Folkbildningsrådets projektmedel inom ramen för Flexibelt lärande. Det senaste om projekt kan läsa om i projektbloggen. Information om den längst pågående verksamheten vad det gäller datorinsamling som slutade 2010 hittar du i menyn till vänster (under Fri-IT).


Bakgrund

Fri-IT är ett långsiktigt projekt i Glokala Folkbildningsföreningens regi som genom åren samarbetat med Bryggeriet, Stadsdelen Södra Innerstaden i Malmö stad, TV-Malmö med flera. Vårt mål är att försöka skapa ett IT-samhälle där alla kan vara delaktiga. Vi började på föreningen Bryggeriet där vi byggde ett nätverk med datorer baserade på SUSE-linux som användes i den dagliga verksamheten där.

Vi samlade under flera års tid in och restaurerade begagnade datorer som vi installerade det fria operativsystemet GNU/Linux på för att sedan skänka dessa till ekonomiskt svaga föreningar och individer som av olika anledningar inte har tillgång till dator. Projektet hade då två syften varav insamlandet av datorer har varit det ena. Det andra är att skapa kunskap genom kortkurser, arrangemang och seminarier för intresserade människor inom GNU/Linux och området Open Source och IT.

Under 2007 drev vi ett ESF-projekt i samarbete med AUC Södra Innerstaden, där vi rekryterade arbetslösa för att delta genom detta dokument. Tack vare detta hade vi under hösten 2007 en öppen verksamhet för boende i MBK i ett begränsat område i Seved i Sofielund. Ett exempel på vår information som gick ut i området hittar du här. Denna öppna verksamhet avslutades den 31/10 då ESF-projektet tog slut. Men vi fortsatte vidare!

Från den 1 november 2007 och under 2008 arbetade vi mer med inriktningen utbildning och arrangemang än tidigare. Vi fokuserade på föreningar i Sofielund och försökte bygga ett underlag för de behov som fanns. För privatpersoner startade vi kortkursen Linux för nybörjare på distans och arbetade med delprojektet Den digitala klyftan tack vare stöd från CFL (Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande). Ett seminarie om öppna standarder och programvaror planerades men blev en demo-dag på garaget, men vi kommer troligtvis att försöka igen i framtiden. Vidare har vi gjort interna satsningar inom Glokala Folkhögskolan och Folkbildningsföreningen för att se till att eleverna på skolan använder öppna och fria programvaror så mycket som möjligt. Under 2009 har dessa interna satsningar fortsatt men även utökats nationellt genom Folkbildningsnätet.

Under 2010 och 2011 arbetade vi vidare med att sprida våra tankar och idéer främst inom folkbildningen. Först genom guider vilket ledde fram till wikis och Folkbildningsnätets wikifarm 2012 och framåt. Mera om detta och våra senaste projekt hittar du info om i projektbloggen.

Vad vi gjort men även allmänna andra saker som vi finner intressant kan du läsa om bland våra nyheter. Vår strävan och arbete med att sprida kunskapen om de fria och öppna programvarorna till alla fortsätter...

Powered by Joomla - free Software released under the GNU/GPL License
Template by a4joomla released under CC-BY-NC-SA.