Den 12 december 2012 beslöt Folkbildningsrådets styrelse att anslå 500.000 kr för en speciell wikisatsning för att utveckla Folkbildningsnätets wikifarm som en del av folkbildningsrådets arbete med det flexibla lärandet.  Dessa medel kom från tidigare ej genomförda flexlär-projekt som återbetalats och ligger vid sidan om de beviljade FlexLär-projekten för 2013. Den 29 januari var det första mötet på Folkbildningsrådet för planering av wikisatsningen. På plats fanns personer som lämnat in ansökningar med wiki-anknytning från Glokala folkhögskolan, Västerås folkhögskola, Studiefrämjandet Uppsala, Studiefrämjandet Umeå, samt Folkbildningsnätet och Folkbildningsrådet. Bland ytterligare samarbetspartners inom wikisatsningen 2013 fanns företaget Kreablo AB och Snowday AB.

Syftet var att alla inblandade ska bidra till folkbildningens flexibla lärande genom utvecklandet av wikifarmen och wikimetoder.

Wikisatsningen var uppdelad i delprojekt och det första avslutades vid midsommar och delprojekt 2 pågick augusti till oktober. Den inledande målsättningen var att utveckla wikin som lärplattform genom innehållsarbete och nätverkande, arbete med det grafiska utseendet på wikifarmen utefter Folkbildningsnätets grafiska profil, samt att påbörja en FolkbildningsnätsInfo-wiki med mera.

Den siste oktober avslutades projektet och marknadsfördes under tre regionala FlexLär-träffar i Göteborg, Malmö och Stockholm i november. 

Projektets slutrapport finns för nedladdning som PDF här.

Powered by Joomla - free Software released under the GNU/GPL License
Template by a4joomla released under CC-BY-NC-SA.