Under 2009 samarbetade Fri-IT med ESF-projektet InfoKoop & Service som startats i december 2008 och fortsatte fram till projektets avslutning den 30 april 2010. Genom delprojektet Open Web som arbetade med deltagarna och det Open Source-baserade webbpubliceringsverktyget Joomla, byggdes kunskap kring dynamiska hemsidor byggts upp. Alla som var deltagare projektet hade under 2009 möjlighet att lära sig i ett grundprogram med workshops och genomgångar hur man kan använda webbverktyg. Under vårens avslutningsperoiod året därpå gjordes workshops varje vecka i en förjupningsgrupp kring i huvudsak webbverkyget Joomla men även om webbverktyg såsom GoogleDocs och DotProject. Fördjupningsgruppen hade en mer avancerad kompetensutveckling samtidigt som de utvecklade webbplatsen till föreningen Mötesplats för Social Ekonomi & Socialt Företagande på www.infokooperativet.se. Även ett omfattande övningsprogram för Joomla producerades och kunde användas samtidigt som InfoKooperativet parallellt arbetade med skarpa kundproduktioner. Exempel på dessa är www.baobabfestival.se och www.fysiolink.se.

Under detta året bildades även Fria Programvarugruppen på Folkbildningsnätet vilken arrangerade  en seminariedag om Open Source för folkbildningen i Stockholm den 15 juni 2009. I samverkan med Regional Fortbildning Syd inom folkhögskolor i södra Sverige arrangerades även en fortbildningsdag för folkbildare om Open Source i november 2009 på Sundsgårdens folkhögskola.

Powered by Joomla - free Software released under the GNU/GPL License
Template by a4joomla released under CC-BY-NC-SA.