Detta projekt är avslutat och drevs av Glokala Folkhögskolan med stöd av Folkbildningsrådet under 2010/2011. Projektets slutrapport finns här (2011-06-29). Kort beskrivning av projektet:

Många är inte medvetna om att det finns fria alternativ till i princip alla datorprogram. Den fria programvaruguiden för Folkbildningen är riktad till alla på Folkhögskolor och Studieförbund som är nybörjare och som söker information via nätet. Materialet är även riktat till pedagoger och it-ansvariga som behöver information, tips och material i sin verksamhet. Materialet består av enkla och tydliga guider, både gjorda för att skrivas ut och för skärmvisning med korta videofilmer. Här ska den som känner sig lite osäker vid en dator kunna lösa de flesta behov man har som människa i informationssamhället genom öppna och fria programvaror. Materialet kommer efterhand att finnas tillgängligt på Folkbildningsnätets Pedagogiska Resurssidor och utarbetas på en wikisida där alla som är intresserade kan medverka. Man kan även följa projektledarens blogg på denna sida.

Förkortningen FFPG = Folkbildningens Fria ProgramvaruGuide.

För mer information se i undermenyn här till vänster. Mer kommer efterhand när projektet växer.

Powered by Joomla - free Software released under the GNU/GPL License
Template by a4joomla released under CC-BY-NC-SA.