Första VIM-Qlik-träffen
Qlik-laptops ViM-kursen. Bild: CC-BY JorgenQ

Förra måndagen den 2 mars fick Glokala folkhögskolans etableringskurs ViM (Världen i Malmö) besök från fyra medarbetare på företaget Qlik i Lund. Erika, Jakob, Tobias och Celilia som till vardags jobbar med projektledning och marknadsföring på mjukvaru-företaget, genomförde då en workshop kring hur man som nyanländ i Sverige kan använda datorn som verktyg för att hitta information och bli mera delaktig i de digitala möjligheter som finns på nätet. Workshoppen var en del i ett samarbete som Glokala haft sedan ett år tillbaka tack vare företagets ”Corporate Social Responsibility program” som ger de ca 2.000 anställda (varav ca 500 i Lund) rätt att använda en arbetsdag per år för ”community work” utefter den anställdes intresse och egna val.

Intro Kursledarintro med Erika, Jakob, Tobias och Celilia. Bild: CC-BY JorgenQ

På plats fanns ett 15-tal deltagare, kursledaren Hilda, läraren Cindy som hjälpte till med översättning och it-samordnaren Jörgen från Glokala och våra fyra besökare. Ett tiotal bärbara datorer som tidigare använts på Qlik donerades till kursen och som hade installerats med de fria operativsystemen Ubuntu och Linux Mint, och ytterligare några datorer från Glokala med Ubuntu hade samlats in till workshoppen.

Vi tittade på praktiska webbplatser såsom Boplats Syd och hur man registrerar sig där för att hitta boende i Malmö, sjukvårdsupplysning på 1177.se, hur man kan hitta saker på blocket.se, hur man använder Google translate, Malmö stads hemsida med mera. Datorerna har även förberetts med bokmärke till webbplatsen hejsvenska.se som är en nätresurs för att lära sig det svenska språket och som kommer att användas på kursen. Avslutningsvis tittade vi på hur man med hjälp av den fria programvaran Cheese kan spela in en video av sig själv med datorn.

Workshoppen uppskattades mycket av deltagarna och senare framåt sommaren planeras ett studiebesök på företaget i Lund.

Powered by Joomla - free Software released under the GNU/GPL License
Template by a4joomla released under CC-BY-NC-SA.