Första Fix.IT-träffen
Första Fix.IT workshoppen 5 mars. Bild: Malin

Under 2014 så startades en ny typ av öppna workshops på Glokala. Dessa kallas ”Fix.IT” där alla deltagare och personal på Glokala Folkhögskolan är välkomna. Även personer från samarbetande organisationer runt Glokala är inbjudna. Här kan den som har någon form av it-relaterade problem komma och lösa dessa, eller åtminstone få råd kring det hela, på en fast bestämd tid varje vecka. Detta inledande år var denna tidpunkt på onsdagar mellan kl 14-16. Områdena kan t ex vara telefoner, datorer, programvara, kontaktlistor, dokumentproblem eller att får hjälp med att skapa en trycksak eller hemsida med mera.

Fokus ligger på det praktiska och att fixa problem tillsammans på bästa och enklaste sätt. Grundkonceptet för Fix.IT hämtar inspiration från så kallade ”makerspace” vilket är en plats dit människor med gemensamma intressen, oftast inom datorer, teknologi, vetenskap, digital eller elektronisk konst, men även inom många andra områden, där man kan kan träffas för att vara sociala och samarbeta. Ambitionen genom att bjuda in alla är att skapa möten mellan kurser, organisationer och individer med förhoppningen om att öka det kollaborativa lärandet och skapa nätverk och en samhörighet med en hjälpsam anda. Praktiska behov har även legat bakom såsom fenomenet BYOD (Bring Your Own Device), vilket betyder att allt fler deltagare och medarbetare använder egna personliga datorer och enheter. En av anledningarna till detta är att tillgången till bärbara datorer som tidigare tillhandahållits fritt av skolan till deltagare inom lokalerna upphört, och depositionsavgiften för att få låna en personlig dator höjts rejält p.g.a. allt för många förvunna datorer. Den höga depositionen har gjort att det kan bli billigare att ordna en egen dator på annat sätt. Resultatet blir ett sammelsurium av väldigt olika typer av datorer och enheter, där det ofta finns ett behov av att lösa praktiska akuta saker, vilket en traditionell IT-service-organisation har svårt att hantera och mäkta med.

Fix.IT hårdvarukoll
Koll på hårdvaran i en MacBook. Bild: Malin

Det vanligaste problem-lösandet har varit att installera programvaror, följt av problem med hårdvara och orienteringar kring hur programvaror fungerar. Under det första året har 8 st datorer ominstallerats med ett nytt fritt Linux-baserat operativsystem, men den mest förekommande har varit att installera kontorssviten LibreOffice i Windows och på Mac. Installationer av fria antivirusprogramvaror såsom Avast Free Antivirus och Microsoft Security Essentials har även förekommit en hel del gånger.

Svårigheterna har varit att dels få deltagarna att hitta tiden för komma till träffarna med de bekymmer de har samt hur man bäst ska bygga upp metoden kring DIY-kulturen (Do It Yourself) där målet är att skapa önskan och mod att hjälpa och dela med sig av sin kunskap till andra. Risken är annars att det enbart blir något man går till för att få service som ett fåtal tillhandahåller utan några krav på motprestation, delaktighet och engagemang. Förslag på saker för att bemöta detta är bland annat att sätta olika tema på träffarna och bjuda in extern expertis vid speciella tillfällen, att försöka föreslå konkreta uppgifter till deltagarna, att hitta sätt att integrera träffarna med kursernas innehåll, att göra ett försök att få in mer inflytande från studerande-rådet, samt att uppmuntra mera till att lösa medlemskap i Glokala Folkbildningsföreningen.

Felsökning pågår
Intensiv felsökning på en Dell med Mint XFCE. Bild: Malin

Alla träffar har dokumenterats löpande på en wiki-sida på http://glokala.se/fix.it med syftet att dels ha koll på vad som gjorts men även med förhoppningen om att de lösningar vi kommit fram till ska komma andra till nytta då innehållet är öppet på nätet. Arkiv-sidan för 2014 med detaljerade uppgifter på utmaningarna och dess lösningar finns här: http://wiki.folkbildning.net/glokala/Fix.IT/2014


Statistik över Fix.IT 2014

  • Antal genomförda workshops: 29 st varav 1 på distans, ytterligare 4 st planerade blev inställda.
  • Totalt antal enskilda deltagare: 47 st från 5 olika kurser plus 3 externa organisationer.
  • Unika deltagare som varit med minst en gång under året: Aala, Alen, Amina, Anders, Annika, Anton, Antonel, Baris, Bengt, Birgitta, Björn, Cono, Dung, Emilia, Emilia S, Emma I, Fia, Henrik, Ingemar J, Ingemar P, Inger, Janina, Joakim G, Joakim B, Johanna B, Julia, Jörgen, Krister, Linda, Linus, Madeleine, Malin, Marie, Meliha, Mimoza, Mona, Nadhima, Nicole, Patrick, Peyvand, Pontus, Robin, Sara, Sonja, Thorwald, Viktor, Viveka, Wolfgang.
  • Antal lösta problem totalt: ca 67 stPowered by Joomla - free Software released under the GNU/GPL License
Template by a4joomla released under CC-BY-NC-SA.