Fix.IT 2015Vår jubileumstårta den 27/9. Bild: glokala.se

Sedan ett par år tillbaka så har en återkommande workshop med fokus på den praktiska digitala delen av tillvaron kallad Fix.IT funnits på Glokala som man kan läsa mer om här och här. Dessa workshops var på tisdagseftermiddagar och blev 34 till antalet under 2016 där deltagare och personal från olika kurser och projekt inom Glokala var med. I slutet av september firades den hundrade träffen sedan start med tårta till alla som var med, se mer på glokala.se.

Läs mer: Tredje året med träff nummer 100

Fix.IT 2015
Fix.IT löser it-bekymmer. Bild: CC-BY JorgenQ

Under 2014 så startades en ny typ av workshops kallade Fix.IT på Glokala som man kan läsa om här. Dessa träffar det första året blev 29 till antalet och fortsatte vidare. Andra året 2015 så blev det totalt 38 träffar på tisdagseftermiddagarna med deltagare och personal från olika kurser och projekt inom Glokala. Likt det första året så var det mest installation av programvaror på både datorer, surfplattor och telefoner som var det mest vanliga uppgiften som förekom.

Läs mer: Mer än hundra utmaningar på 38 träffar

Första VIM-Qlik-träffen
Qlik-laptops ViM-kursen. Bild: CC-BY JorgenQ

Förra måndagen den 2 mars fick Glokala folkhögskolans etableringskurs ViM (Världen i Malmö) besök från fyra medarbetare på företaget Qlik i Lund. Erika, Jakob, Tobias och Celilia som till vardags jobbar med projektledning och marknadsföring på mjukvaru-företaget, genomförde då en workshop kring hur man som nyanländ i Sverige kan använda datorn som verktyg för att hitta information och bli mera delaktig i de digitala möjligheter som finns på nätet. Workshoppen var en del i ett samarbete som Glokala haft sedan ett år tillbaka tack vare företagets ”Corporate Social Responsibility program” som ger de ca 2.000 anställda (varav ca 500 i Lund) rätt att använda en arbetsdag per år för ”community work” utefter den anställdes intresse och egna val.

Läs mer: Workshop om digital delaktighet för etableringskursen

Första Fix.IT-träffen
Första Fix.IT workshoppen 5 mars. Bild: Malin

Under 2014 så startades en ny typ av öppna workshops på Glokala. Dessa kallas ”Fix.IT” där alla deltagare och personal på Glokala Folkhögskolan är välkomna. Även personer från samarbetande organisationer runt Glokala är inbjudna. Här kan den som har någon form av it-relaterade problem komma och lösa dessa, eller åtminstone få råd kring det hela, på en fast bestämd tid varje vecka. Detta inledande år var denna tidpunkt på onsdagar mellan kl 14-16. Områdena kan t ex vara telefoner, datorer, programvara, kontaktlistor, dokumentproblem eller att får hjälp med att skapa en trycksak eller hemsida med mera.

Läs mer: Om Fix.IT – de första 29 workshopparna

Nu finns den formella slutrapporten för Folkbildningens Wikisatsning 2013 tillgänglig som PDF att ladda ner på sidan om projetet och en summering om projektet hittar här i menyn till vänster.

Cricket_Scoreboard_Number_2_by_Leo_Reynolds
Delprojekt 2 i Wikisatsningen är nu igång.
Bild: CC-BY-NC-SA by Leo Reynolds

Hösten börjar så smått komma allt närmare och sedan några veckor tillbaks är det sista och avslutande delprojektet nummer två igång inom Folkbildningens wikisatsning, där målet är att avsluta i slutet av oktober månad. I nästa vecka den 18/9 ska alla som är med träffas på Folkbildningsrådet i Stockholm för att sy ihop den sista och avslutande perioden av projektet. Marknadsföring är ledordet och ett material ska produceras, ambitioner finns på att genomföra ett webbseminarie om wikis samt att vi ska medverka på årets FlexLär-dagar runt om i Sverige, med mera. En intensiv och spännande höst att se fram emot!

Sunflowers_ARS_by_Bruce_Fritz_220px
Första delprojektet har nått i hamn i projektet.
Bild: Public domain by Bruce Fritz and ARS

Sommaren är här och det är dags för en liten rapport för vad som hänt i projektet de senaste 10 veckorna sedan vi startade upp i april månad. Vi som varit inblandade i projektet har alla arbetat på distans, varit spridda i Malmö, Stockholm, Uppsala, Umeå och Skellefteå, och vissa av oss har träffats för avstämning ungefär varannan vecka via videokonferens. Nivån på arbetsinsatsen från var och en av oss har legat från ca 1½ dag till till några enstaka timmar i veckan , men en hel del har har ändå uppnåtts. Här följer en summering av vad som hänt under de gångna månaderna:

Läs mer: Rapport från första delprojektet

one_is_the_loneliest_number_by_horisontal_integration_220px
Nu har delprojekt 1 i Wikisatsningen påbörjats.
Bild: CC-BY-NC-SA by horizontal.integation

I denna veckan efter en relativt lång startsträcka så har allt börjat falla på plats och vi har nu kavlat upp ärmarna för att äntligen påbörja lite praktisk arbete i projektet. Vi har nu lyckats få ihop ett gäng med kompetenta människor från både studieförbunds- och folkhögskole-världen spridda från Norrland i norr till Skåne i söder som tillsammans ska vidareutveckla folkbildningens egna wikifarm. Denna första period ska vi rent konkret jobba med bl a det grafiska utseendet, påbörja arbetet med att bygga upp en ny hjälp och support-wiki baserad på innehåll som tidigare enbart funnits inne på Folkbildningsnätet i FirstClass, där vi under hela resans gång ska följa den röda tråden att utveckla wikin som lärplattform inom folkbildningen. Likt tidigare projekt är våra samarbetspartners företaget Kreablo AB och Wikimedia Sverige.

Powered by Joomla - free Software released under the GNU/GPL License
Template by a4joomla released under CC-BY-NC-SA.