Ubuntu 4.10
Första Ubuntus desktop 2004 (GPL by Altonbr)

Den 20 oktober 2004 kom den första versionen av Ubuntu och har stadigt växt sedan dess. Idag beräknar man att ca 25 miljoner användare finns runt omkring i världen. Denna nya uppstickare var då för 10 år sedan lite annorlunda jämfört med andra Linuxvarianter: Mottot att vara "Linux för människor" och betonade beydelsen för ordet Ubuntu hämtat från zuluspråket, vilket löst översatt blir "medmänsklighet" eller "en person är en person bara genom andra människor". Läs mer om 10-årsjubilaren här.

Powered by Joomla - free Software released under the GNU/GPL License
Template by a4joomla released under CC-BY-NC-SA.